Logo Kairos Psykoterapi

Om oss

Välkommen till Kairos Psykoterapi

Välkommen till Kairos Psykoterapi och mig Magnus Sjöström!

Jag arbetar i egen verksamhet med systemisk psykoterapi, handledning, coaching och organisationsutveckling. Jag har sedan 20 år tillbaka arbetat med förändringsarbete inom offentlig och privat verksamhet. De senaste 10 åren med psykoterapi i olika former.

Som systemisk psykoterapeut arbetar jag med enskilda, par och familjer. Jag arbetar i samarbete med kvinno- och barnhälsomottagningen MamaMia, Fertilitetscentrum i Stockholm och husläkarmottagningen To Care.

Som systemisk handledare, coach och organisationskonsult tar jag uppdrag från olika arbetsgrupper och organisationer.

Varför heter vi Kairos Psykoterapi?

Grekernas subjektiva tidsbegrepp ”Kairos” betyder det snabbt förbipasserande ögonblick i vilket något händer medan tiden förlöper.

Kairos är tillblivelse av ett nytt tillstånd och det äger rum i ett ögonblick av medvetande. Kairos är ett ögonblick av möjligheter, när händelser kräver handling eller skapar en situation som är gynnsam för handling.

Händelser har strålat samman i detta ögonblick och när vi blir varse detta måste vi handla, nu, för att förändra vårt öde, om det så gäller för nästa minut eller för ett helt liv. Det är ett litet fönster av tillblivelse och möjlighet.

Kairos psykoterapi samarbetar med:

MamaMia
Fertilitetscentrum i Stockholm
Jenny Sjöström Svebeck
Ida Reimer

Kontaktuppgifter

Kairos Psykoterapi

Besöksadress

Bastugatan 14B, Stockholm - visa på karta

Telefon

0709-855153
Öppettider

Ta kontakt

Skicka in dina uppgifter så kommer du att bli kontaktad av oss inom kort.
Hoppsan! Något verkar ha gått fel. Testa att skicka din förfrågan igen eller kontakta sidansvarig på info[a]varden.se om felet kvarstår. (Det här meddelandet försvinner efter 10 sekunder).

Tack för ditt meddelande!

Det har blivit skickat till Kairos Psykoterapi.

Behandlingar

 • Familjeterapi

  Kairos psykoterapi och konsultation erbjuder familjeterapi utifrån en relationsorienterad och systemisk grund.

  Hur fungerar familjeterapi?

  I varje familj finns en mångfald av perspektiv, som om de får leva sida vid sida och värderas lika, kan utgöra den grund som gör familjen till en väv att växa i.

  Men mångas upplevelse av sitt liv i familjen är långt mera komplicerad. Relationerna i familjen innehåller ofta för var och en smärtsamma erfarenheter och för varandra okända sidor. Familjeterapi kan vara ett sätt att i mötet med familjeterapeuten få möjlighet att ta familjen ur sin kris och istället se den utvecklas.

  I samskapande och reflekterande samtal, där var och en får tid att tala och bli lyssnade till, kan nya berättelser uppstå som kan ge en god grund för förändring.

  När kan familjeterapi behövas?

  Det är vanligt att man söker familjeterapi om någon i familjen har svårigheter. Ibland är det barnet eller tonåringen i familjen som inte mår bra och där man som familj vill få hjälp.

  Ibland är det de vuxna i familjen som har problem i sin relation på ett sätt som påverkar barnet eller tonåringen negativt. Inte sällan är det oklart vad som är problemets orsak och att man därför behöver hjälp att förstå detta och gå vidare.

  Vi träffas under 90 minuter och vilka i familjen som kommer till familjeterapin kan variera från tillfälle till tillfälle. Antal gånger varierar från familj till familj. Vanligt är att man träffas mellan fem till tio tillfällen.

 • Individualterapi

  Terapi - egen utveckling

  Kairos psykoterapi och konsultation erbjuder individualterapi utifrån en relationsorienterad och systemisk grund. Mottagningen tar emot enskilda vuxna, unga vuxna och ungdomar.

  Vi har alla unika skäl att gå i psykoterapi. Gemensamt är dock en önskan om förändring. I mötet med psykoterapeuten utforskar du dina möjligheter att uppnå önskad förändring. Det är idag vanligt att man söker psykoterapi för sin egen utveckling och för att utforska sin person.

  Vad kan individualterapi (psykoterapi) hjälpa dig med?

  Du kan även söka psykoterapi vid olika livskrisen eller stressrelaterade symtom. Vid svårigheter i viktiga relationer - med din partner, dina föräldrar, dina barn eller med dina vänner - kan psykoterapi också vara till hjälp.

  Jag arbetar också med stödjande samtal i samband med graviditeter och i samband med provrörsbefruktning.

  Vi träffas i 45 minuter per tillfälle och antalet tillfällen varierar från individ till individ.

 • Parterapi

  Kairos psykoterapi och konsultation erbjuder psykoterapi för par utifrån en relationsorienterad och systemisk grund.

  Syftet med parterapi

  I parrelationen finns förutsättningar för en intimitet som inte är möjlig i någon annan relation. Uppfyllandet eller längtan till denna intimitet är varje pars möjlighet och där kan paret utvecklas. Att gå i parterapi kan innebära att få stöd i en sådan process av vidareutveckling i sin relation.

  När behöver man parterapi?

  Men i parrelationen kan också de destruktiva sidorna komma till uttryck och bli en dominerande del av relationen. För att inte fastna i sådana mönster kan man behöva stöd.

  Olika typer av kriser, i relationen och utanför kan ge anledning att söka parterapi. Alkohol- och drogberoende eller sexmissbruk kan också vara anledning att söka gemensam hjälp.

  Det kan också fungera som ett stöd i en situation där man efter en kris vill besluta sig för att fortsätta leva tillsammans eller separera. Också då separationen är ett faktum kan det vara behjälpligt med parterapi.

  Jag arbetar också med stödjande samtal i samband med graviditeter och i samband med provrörsbefruktning.

  Tillsammans utforskar vi relationen som den visar sig i mötet med psykoterapeuten. Vi ägnar tid åt historien men främst ägnas tid åt parets önskade framtid.

  Antalet gånger varierar men vanligen träffas man vid fem till tio tillfällen och samtalen pågår i 90 minuter.

 • Systemisk handledning, coaching och organisationsutveckling

  Som systemisk handledare arbetar jag i relation till olika personalgrupper med ett reflekterande och samskapande förhållningssätt.

  Den norske professorn i socialpsykiatri och familjeterapeuten Tom Andersen (1936-2007) utvecklade det reflekterande arbetssättet till att vara ett av de mest intressanta och användbara inom det konsultativa och familjeterapeutiska området världen över. Det reflekterande arbetssättet gynnar den enskildes och gruppens yttre och inre dialog på ett helt unikt sätt. Det i sin tur bidrar till den enskilde medarbetarens och hela gruppens utveckling och lärande.

  Som systemisk coach arbetar jag med ledningsgrupper och enskilda ledare inom organisationen.

  Att som ledare utveckla sin ledarstil genom kunskap om effektiv och respektfull kommunikation och matchning är en del av systemisk coaching. En annan del är att bidra till att ledaren utvecklar ett uppskattande och lösningsorienterat förhållningssätt till sina medarbetare och sin organisation.

  Att som ledningsgrupp eller enskild ledare under en tid få regelbunden systemisk coachning är ett mycket effektivt sätt att säkerställa hög kvalitet i organisationen.

  Som systemisk organisationskonsult arbetar jag på uppdrag från organisationen. Organisationsutveckling kan ske på en mängd olika sätt. Socialkonstruktionism och systemisk teori har de senaste åren blivit erkänd som utgångspunkt för professionellt arbete med organisationsutveckling.

  Att arbeta med olika reflekterande och narrativa metoder i organisationen har visat sig mycket framgångsrikt.

 • Systemisk parcoaching

  Bli coachade och utveckla er parrelation tillsammans med Magnus Sjöström, legitimerad psykoterapeut, systemisk par och familjeterapeut.

  Till vem riktar sig systemisk parcoaching

  Lever du i en trygg och bra relation med din partner samtidigt som du känner att ni skulle kunna utveckla er samvaro ytterligare?
  Eller har ni glidit isär en del och lever era liv i för hög grad parallellt?
  Känns det helt okej men ändå inte helt bra?
  Är ni i familjebildande situation eller är barnen på väg att flytta ut? Befinner ni er i en osäker eller utmanande situation?
  Överskuggar familjelivet parlivet?
  Har arbetet blivit viktigare än din partner?
  Önskar du helt enkelt att din parrelation var lite roligare, lite intressantare, lite mera spännande?

  Då kan systemisk parcoaching passa er

  Vad innebär systemisk parcoaching?

  Att bli coachade i parrelationen är ett konstruktivt och lustfyllt gemensamt arbete där era resurser och möjligheter belyses. Perspektivet är uppskattande, framtidsorienterat och lösningsfokuserat.

  Era olika sätt att kommunicera och vara på omvandlas från hinder till resurser. Vi utgår från er relationens nuvarande tillstånd och sätter fokus på ert önskade tillstånd. Tillsammans med psykoterapeutens coachning kan ni på ett utvecklande och effektivt sätt återupptäcka er relationens styrkor och nå er målsättning.

  Ni tar gemensamt ansvar för att forma er framtid så som ni vill ha den. Varje parrelation har en potential och en inneboende kraft som om den tas tillvara och synliggörs innebär en växande samvaro, intimitet och kärlek.

  Hur går systemisk parcoaching till

  Systemisk parcoaching är ett grundprogram som sträcker sig över fem tillfällen. Processen innebär att gå från parrelationens aktuella tillstånd till det önskade tillståndet.

  Samtal 1: Från inre till yttre dialog. Olikhet som tillgång. Klargöra ramar och mål.
  Samtal 2: Parrelationens historia i nytt ljus. Synliggörande av hinder och resurser.
  Samtal 3: Att utveckla nya perspektiv. Att klargöra möjligheter.
  Samtal 4: Att forma sin framtid.
  Samtal 5: Utvärdering och sammanfattning. Avslutning – och en ny början

  Pris efter konsultation
  Läs mer

Våra medarbetare

 • Medarbetare

  Magnus Sjöström

  Socionom och leg. psykoterapeut
  Par- och familjeterapeut
  Systemisk organisationskonsult

Kontakt

Kairos Psykoterapi

Telefon

0709-855153

Besöksadress

Bastugatan 14B, Stockholm
Öppettider
Uppskattad färdtid
Beräknad reslängd

Omdömen

Snittbetyg på omdömen

5,0

Baserat på 1 omdöme

Lämna omdöme
 • Vårdkvalitet
 • Tillgänglighet
 • Lokal och hygien
 • Information
 • 09:34 - 10 dec, 2013 skrev:

  Hej

  Vi har gått i parterapi i två år på annan plats.
  Ett besök hos Magnus gav oss mer än det.
  Kan starkt rekommendera honom.

  pH

   Rekommenderar

  5,0

  Betyg 5 av 5
  • Vårdkvalitet

  • Tillgänglighet

  • Lokal och hygien

  • Information

Frågor

 • Fråga ställd 09:27 01 apr 2015

  Hej!

  Jag går på Fertilitetscentrum och har misslyckats på de två behandlingarna innan.
  Är inne på min sista och denna gång gör väldigt ont. Är så rädd att misslyckas igen. Pratade med en barnmorska på Fertilitetscentrum och hon tyckte jag skulle kontakta er!
  Vad kostar ett samtal hos er?


  Med vänlig hälsning,
  Irene

  Kairos Psykoterapi svarar:

  Hej Irene!

  Kostnaden är 1000 kronor per samtal. Du är välkommen att höra av dig igen för inbokning av tid.
  Vänligen, Magnus Sjöström